mikahead logo

His­to­rie

Naše Firma Miroslav Kačírek MiKa vznikla v roce 1992 a zabý­vala se mal­oob­chod­ním prode­jem. V roce 2002 začala pod­nikat ve velkoob­chodě s ovo­cem a zeleni­nou. Řada pra­cov­níků zúročila zkušenosti z mal­oob­chodu a využívá jich v současné době ve firmě. Snažíme se o co nejkratší dobu dodání zboží k zákazníkovi. Část tuzem­ského zboží si necháme pěs­to­vat od pěstitelů. Prodáváme ve Velkotržnici Lipence 6 dnů v týdnu a 7 dní v týdnu rozvážíme ovoce a zelen­inu po gas­tro­nom­ick­ých zařízení v Praze.